مرور مفاهیم پایه شیمی در 5 دقیقه

مرور مفاهیم پایه شیمی در 5 دقیقه

مرور مفاهیم پایه شیمی در 5 دقیقه

 

مرور مفاهیم پایه شیمی در 5 دقیقه :

ساختار اتم 

💡 اتم ساختمانهای اصلی مواد را تشکیل می‌دهند. اتم‌ها از هسته‌ای که شامل پروتون‌ها و نوترون‌ها است و پوسته‌ای که الکترون‌ها در آن حرکت می‌کنند تشکیل شده‌اند.

پروتون‌ها بار مثبت دارند، الکترون‌ها بار منفی دارند و نوترون‌ها بی‌بار هستند. اتم‌ها بیشتر از یک عنصر تشکیل شده اند که هر عنصر شامل اتم‌هایی با تعداد پروتون و الکترون مشخص است.

ساختار اتم شامل هسته ای که پروتون‌ها و نوترون‌ها را شامل می‌شود و پوسته ای که الکترون‌ها در آن حرکت می‌کنند می‌باشد. اتم‌ها بر اساس تعداد پروتون‌ها خود به عناصر شناخته می‌شوند.

پروتون‌ و نوترون‌ والکترون‌ ها:

الکترون، پروتون و نوترون سه اندازه‌گیره‌ای هستند که ساختار اتم را تشکیل می‌دهند. الکترونها بار الکتریکی منفی دارند، پروتونها بار مثبت دارند و نوترونها بدون بار الکتریکی هستند.

 1. پروتون:
  • پروتون یکی از سه پارتیکولارهای بنیادی است که در هسته اتم وجود دارد. آن بار مثبت دارد و جرم آن حدوداً برابر با همان از یک نوترون است. تعداد پروتونها در هسته اتم تعیین‌کننده برای عنصر شیمیایی مربوطه است و به عنوان شماره اتمی آن معروف است.
 2. نوترون:
  • نوترون نیز یک پارتیکول بنیادی است که در هسته اتم وجود دارد، اما برخلاف پروتون، بار الکتریکی ندارد و نیترونهای اتم پایداری فیزیکی فرو می‌برند. نوترونها مسئول برقراری تعادل هسته و پیشگویی پروتونها از خط و دایره پروتون می‌باشد.
 3. الکترون:
  • الکترون نیز یکی از پارتیکل‌های بنیادی است که به دور هسته اتم در مدارهای الکترونی حرکت می‌کند. آن بار برخلاف پروتون، الکترون بار منفی دارد و نسبت به پروتون جرم بسیار کمتری دارد. تعداد الکترونهای به دور هسته، شکل و خصوصیت‌های اتم را مشخص می‌کنند.

این سه پارتیکول بنیادی اساسی برای تشکیل اتم‌ها و ترکیبات شیمیایی مهم هستند. ترکیبات اتمی مختلف بر اساس تعداد پروتون، الکترون و نوترون‌ها ایجاد می‌شوند و خصوصیات شیمیایی متفاوتی دارند. اگر سوالی دارید یا نیاز به توضیح بیشتری دارید، من در اینجا هستم تا کمک کنم! 🔬🧬🔋

 

مرور مفاهیم پایه شیمی در 5 دقیقه

جدول تناوبی

 

جدول تناوبی عنصرها یک جدول سازمان یافته است که عناصر شیمیایی بر اساس ویژگی‌های مشترک و ترتیب خاصی دسته‌بندی شده‌اند. این جدول توسط دمیتری مندلف در سال 1869 ابداع شد.

در جدول تناوبی، عناصر بر اساس تعداد پروتون‌ها (شماره اتمی یا عدد اتمی) خود در هسته ترتیب داده شده‌اند. هر سطر از جدول به یک دوره از عناصر اشاره دارد که خواص شیمیایی مشابهی دارند. هر ستون از جدول به یک گروه از عناصر اشاره دارد که خصوصیات مشترکی دارند.

عناصر در جدول تناوبی بر اساس ساختار الکترونی شان نیز مرتب شده‌اند. این جدول به شیوه‌ای استاندارد عناصر شیمیایی را به دسته‌بندی‌های مختلف تقسیم کرده و امکان درک بهتری از رفتار و خصوصیات آن‌ها را فراهم می‌کند.

همچنین، جدول تناوبی برای پیش‌بینی خصوصیات عناصر نیز بسیار مفید است و به شیمیدان‌ها کمک می‌کند تا الگوهای موجود در خصوصیات عناصر را درک کنند.

 

پیوند شیمیایی

پیوند شیمیایی یک اتصال بین اتم‌ها است که به وسیله‌ی اشتراک الکترون‌ها یا انتقال الکترون‌ها ایجاد می‌شود. وقتی اتم‌ها به هم متصل می‌شوند تا تشکیل یک مولکول بدهند یا به هم بپیوندند تا یک جامد شکل گیرد، پیوندهای شیمیایی نقش حیاتی دارند.

نوع پیوند شیمیایی می‌تواند به سه دسته اصلی تقسیم شود: پیوند یونی، پیوند کووالانسی، و پیوند فلزی.

 1. پیوند یونی: در این نوع پیوند، یک یون مثبت و یک یون منفی به وجود می‌آیند، زیرا یک یا چند الکترون بین اتم‌ها جابجا می‌شوند. مثال‌هایی از پیوند یونی شامل پیوند بین نایتروژن و اکسیژن در نیترات (NO3-) می‌باشد.
 2. پیوند کووالانسی: اتم‌ها در این نوع پیوند الکترون‌ها را به اشتراک می‌گذارند. این پیوندها می‌توانند تک بندی (یک جفت الکترون اشتراکی) یا چند بندی (چند جفت الکترون اشتراکی) باشند. مثالی از پیوند کووالانسی مولکول آب (H2O) است.
 3. پیوند فلزی: در این نوع پیوند، اتم‌های فلزی الکترون‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند تا یک ساختار بلوری فلزی ایجاد شود. اتم‌های فلزی در این نوع پیوند به صورت “دریای الکترونی” عمل می‌کنند. فولاد و آلومینیم از مثال‌هایی از پیوند فلزی هستند.

این پیوندها اساسی برای شکل گیری ترکیبات شیمیایی، مواد مختلف و ساختارهای مختلف در علوم شیمی و مواد است.

مرور مفاهیم پایه شیمی در 5 دقیقه

مول و جرم مولی

 

 • مول (mol): مول یک واحد اندازه‌گیری است که در شیمی برای نشان دادن تعداد ذرات در یک مقدار مشخص استفاده می‌شود. یک مول به تعداد ذراتی اشاره دارد که برابر با تعداد ذرات موجود در ۱۲ گرم کربن-۱۲ است. این تعداد به صورت تقریبی برابر با 6.022 × 10^23 ذره، یا ثابت آووگادرو معروف است. این ثابت مشخص می‌کند که یک مول از هر ماده، برابر با جرم اتمی یا جزیء آن ماده به گرم است.
 • جرم مولی: جرم مولی نیز به عنوان وزن مولی شناخته می‌شود. این واحد، جرم یک مول از یک ماده را نشان می‌دهد و بر حسب گرم محاسبه می‌شود. برای محاسبه جرم مولی یک ماده، میزان جرم اتمی (جرم یک اتم یا مولکول از آن ماده) را بر ثابت آووگادرو (6.022 × 10^23) تقسیم می‌کنیم.

برای مثال، جرم مولی آب (H₂O) برابر با جمع جرم اتمی هیدروژن (H) و اکسیژن (O) است. جرم اتمی هیدروژن حدوداً ۱ گرم بر مول و جرم اتمی اکسیژن حدوداً ۱۶ گرم بر مول است. پس جرم مولی آب برابر با 18 گرم بر مول خواهد بود.

مول و جرم مولی مفهوم‌های اساسی در شیمی هستند که کمک می‌کنند تا به راحتی تراکم و تعداد مولکول‌ها را در تعاملات شیمیایی محاسبه کنیم. 🧪

 

حالت های ماده

 

حالت‌های ماده شامل سه حالت اصلی هستند: جامد، مایع و گاز. در اینجا همراه با مثال برای هر یک از این حالت‌ها توضیح می‌دهم:

 1. حالت جامد (Solid):
  • در حالت جامد، ذرات ماده به هم محدودا می‌شوند و قرارگیری مشخصی دارند. ذرات در یک جامد به صورت نزدیک به یکدیگر قرار دارند و اغلب حرکت کمی دارند.
  • مثال: یک مثال خوب از حالت جامد، یخ است. در یخ، ذرات آب به صورت مرتب درون یک ساختار بلوری قرار دارند.
 2. حالت مایع (Liquid):
  • در حالت مایع، ذرات ماده نسبت به حالت جامد، آزادتر به هم نزدیک هستند و می‌توانند به آزادی حرکت کنند.
  • مثال: مثالی از حالت مایع، آب می باشد. ذرات آب در حالت مایع نهایتاً یکدیگر را به صورت آزاد نزدیک می‌کنند اما شکل خاصی ندارند.
 3. حالت گاز (Gas):
  • در حالت گاز، ذرات ماده کاملاً آزاد و با افت سرعت بالا به هم نزدیک هستند. ذرات گاز به صورت مستقل و بدون محدودیت در فضا پخش می‌شوند.
  • مثال: یک مثال از حالت گاز، بخار آب است. ذرات آب در حالت بخار، به صورت آزاد و بدون هیچ محدودیتی در فضا پخش می‌شوند.

توضیح این حالت‌ها می‌تواند به درک بهتر از رفتارهای مختلف ماده در محیط‌های مختلف کمک کند. 🌡️

 

محلول ها در شیمی

 

محلول‌ها در شیمی از ترکیب دو یا چند ماده به یکدیگر تشکیل شده‌اند، که معمولا به صورت مایع یا گاز هستند. در یک محلول، محلول کننده یا حلال می‌تواند جامد، مایع یا گاز باشد که به آن حلوا و ماده حل شده را محلول گویند.

ویژگی‌های مهم محلول‌ها عبارتند از:

 1. حلال (سوزنده): یک ماده که به آن ماده به یک محلول تبدیل می‌شود و بیشتر زمان به عنوان محل دیگر ماده استفاده می‌شود. به عنوان مثال، آب به عنوان حلال شایع استفاده می‌شود.
 2. حلوا: ماده‌ای که درون حلال حالال توزیع می‌شود و می‌تواند جامد، مایع یا گاز باشد.
 3. ترکیب آبهای غلیظ و کم طبق ترکیب ذرات: محلول‌ها می‌توانند درجه اشباع حلالانه یا واکنش انتقال حرارتحلالی (به عنوان یک مثال، نفت و آب) استفاده می‌شود.
 4. تفاوت در ترکیب محلول و یا تلاش برای افزایش انتقال لایه‌ای: ممکن است نتوانیم بین دو یا چند ماده در یک حلال (مثلاً آب و روغن) شکل کمک بیشتر یا همه مواد دو ماده (به عنوان مثال، محصول حلالا پسر نایتاریون تیوماتیک) زیر این ترکیب انتقال محرنت کمک کننده پیدا کنیم.

محلول‌ها در شیمی نقش مهمی دارند و برای متشکل کردن مواد شیمیایی و انتقال مواد مختلف استفاده می‌شوند. 🧪

مرور مفاهیم پایه شیمی در 5 دقیقه

اسید و باز

 

از آنجایی که درخواست شما گسترده است، اجازه دهید مختصری دربارهٔ اسید و باز بگویم.

اسید:

 • اسید یک گروه از ترکیبات شیمیایی است که در حضور آب یون‌هیدروژن مثبت یا یون پروتون (H⁺) تولید می‌کنند.
 • اسیدها معمولاً به عنوان ترکیباتی تشخیص داده می‌شوند که خواص اسیدی دارند، مانند ترشی و توانایی تعامل با بازها (عوامل باقیمانده با پذیرش یک یون هیدروژن)، و معمولاً ترکیبات با اسیدگری بیش از pH 7 هستند.

باز:

 • باز یا اساسٍ، گروه دیگری از ترکیبات شیمیایی هستند که در حضور آب یا یون هیدروکسید (OH⁻) تولید می‌کنند.
 • بازها معمولاً به عنوان ترکیباتی تشخیص داده می‌شوند که خواص بازی دارند، مانند تلخی، قابلیت پذیرش یون هیدروکسید، و عموماً ترکیبات با بازگری زیادتر از pH 7 هستند.

واکنش اسید و باز:

 • زمانی که یک اسید با یک باز واکنش می‌کند، موازنه شیمیایی ایجاد می‌شود که عبارت است از یونی شدن هیدروژن اسید و پذیرش یک یون هیدروکسید توسط باز.
 • این واکنش‌ها ممکن است منجر به تولید آب، نمک و گازهایی مانند دی‌اکسید کربن (CO₂) یا آمونیاک (NH₃) شوند.

امیدوارم این توضیحات کوتاه مفید بوده باشد! 🔬

 

واکنش های شیمیایی

 

واکنش‌های شیمیایی پدیده‌ای اساسی در علم شیمی هستند که در آن‌ها تغییراتی در ساختار مولکولی ترکیبات شیمیایی رخ می‌دهد. واکنش‌های شیمیایی می‌توانند شامل شکل‌گیری یا شکست مولکول‌ها، انتقال الکترون، تغییر حالت‌های فیزیکی و شیمیایی، مولکولهای جدید، اتصال یونیزه شده، ترسیم مولکولی و بسیاری از تغییرات دیگر باشد.

واکنش شیمیایی معمولاً با یک یا چند ترکیب شیمیایی (مواد اولیه یا واکنش‌دهنده) شروع می‌شود که تحت تأثیر شرایط خاص، مانند دما، فشار، pH و حضور فراورده‌های شیمیایی دیگر، تبدیل به ترکیبات جدید (محصولات واکنش) می‌شوند.

واکنش‌های شیمیایی می‌توانند به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم شوند:

 1. واکنش‌های فیزیکی:
  • در این نوع واکنش‌ها، ترکیبات شیمیایی تغییری در ساختار مولکولی خود نمی‌دهند، با این حال ویژگی‌های فیزیکی مانند حالت فیزیکی، شکل، اندازه، حجم ویژه و غیره تغییر می‌کنند. به عنوان مثال، تبدیل فازها از جامد به مایع یا گاز، یا تغییر حالت کریستالی مواد، به این دسته واکنش‌ها تعلق دارد.
 2. واکنش‌های شیمیایی:
  • این واکنش‌ها شامل تغییرات شیمیایی در مولکول‌ها است. در این واکنش‌ها تعداد و نوع اتم‌ها و اتصالات بین آن‌ها تغییر می‌کند. ممکن است به صورت رابطه‌های شیمیایی ساده یا پیچیده‌تری نمایش داده شود.

واکنش‌های شیمیایی اساسی برای توصیف و پیش‌بینی رفتار ترکیبات شیمیایی در شرایط مختلف استفاده می‌شوند و درک صحیح از این واکنش‌ها مهم‌ترین بخش از مباحث شیمی می‌باشد.

به هر حال، اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید یا سوال خاصی دارید، خوشحال می‌شوم کمک کنم! 🔬

مرور مفاهیم پایه شیمی در 5 دقیقه

انرژی و ترموشیمی

 

انرژی و ترموشیمی دو مفهوم مهم در شیمی هستند که برای درک و بررسی واکنش‌های شیمیایی و تغییرات حرارتی در سیستم‌های شیمیایی استفاده می‌شوند.

 1. انرژی:
  • انرژی در شیمی به توان تغییرات فیزیکی و شیمیایی مواد اشاره دارد. انرژی می‌تواند در انواع مختلفی مانند حرارتی (ترمال)، پتانسیلی، جنبشی، شیمیایی و نوری وجود داشته باشد.
  • در واکنش‌های شیمیایی، انرژی ممکن است جذب یا انتقال شود. واکنشاتی که حرارت جذب می‌کنند، واکنشات جذب حرارتی نام دارند و واکنشاتی که حرارت تولید می‌کنند، واکنشات تولید حرارتی نام دارند.
 2. ترموشیمی:
  • ترموشیمی مطالعه انرژی‌هایی است که در طول واکنش‌های شیمیایی جابجا می‌شوند. این مفهوم به بررسی حرارتی واکنش‌های شیمیایی و نقش حرارت در این واکنشات می‌پردازد.
  • در ترموشیمی، از تغییرات حرارتی در واکنش‌ها برای محاسبه انرژی‌های مختلفی مانند آنتالپی (حرارت محصولات و واکنش‌دهنده‌ها)، انتروپی (میزان نظم در سیستم) و آزادسازی انرژی (توانایی سیستم برای انجام کار) استفاده می‌شود.

ترموشیمی به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چگونه واکنش‌های شیمیایی ممکن است حرارت تولید یا جذب کنند و چگونه این تغییرات حرارتی بر روی پیشروی واکنش تأثیر می‌گذارند.

اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این مباحث یا موضوعات دیگری داشته باشید، من در خدمت شما هستم! 🔥🧪

 

تعادل شیمیایی

 

تعادل شیمیایی یک مفهوم مهم در شیمی است که مربوط به واکنش‌های شیمیایی است که در آن‌ها نرخ واکنش معکوس به همان اندازه با نرخ واکنش جلو می‌رود. به عبارت دیگر، در یک تعادل شیمیایی، نرخ واکنش به سمت فرایند چپ یا راست نمی‌افزاید.

مهمترین ویژگی‌های تعادل شیمیایی عبارتند از:

 1. حالت تعادل:
  • وقتی که یک واکنش به حالت تعادل می‌رسد، نرخ واکنش معکوس واکنش جلو با یکدیگر برابر می‌شود و واکنش به شکل دیگری پیش می‌رود.
 2. ثابت تعادل:
  • ثابت تعادل یک عدد ثابت است که نشان‌دهنده تعادل بین مولکول‌ها در تعادل شیمیایی است. این ثابت تعادل با دما تغییر می‌کند و تأثیر زیادی بر سرعت تعادل دارد.
 3. تعادل دینامیکی:
  • تعادل شیمیایی یک فرایند دینامیکی است، به این معنی که مولکول‌ها همواره در حال حرکت و تعادل بین واکنش مستقیم و معکوس قرار دارند، اما مقدار آن تغییر نمی‌کند.
 4. اثرات مختلف:
  • تعادل شیمیایی توسط عواملی مانند دما، فشار، و مولی‌های مشارکت‌کننده تعیین می‌شود. تغییر در این عوامل می‌تواند تعادل را به سمت یک طرف بکشاند.

در مجموع، تعادل شیمیایی مفهومی مهم است که به ما کمک می‌کند بفهمیم چگونه واکنشات شیمیایی در سیستم‌های مختلف اتفاق می‌افتد و چگونه می‌توان تعادل را تغییر داد. اگر سوالی دارید یا نیاز به توضیح بیشتری دارید، من در اینجا هستم تا کمک کنم! 🔬🧪

 

 

مجموعه ی گام کلاس (گروه آموزشی مهندس مسعودی) با هدف ارتقاء سطح علمی و موفقیت دانش آموزان متوسطه و همچنین داوطلبان کنکور در سال 1400 تاسیس شد و از بهمن ماه 1400 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد . این مجموعه ضمن بهره بردن از کادر اساتید زبده و حرفه ای در کنار جدیدترین تکنولوژی های آموزش آنلاین و آفلاین در حال رقم زدن فصل جدیدی از آموزش دروس مختلف متوسطه و کنکور می باشد

موسس و بنيانگذار سایت گام كلاس استاد امير مسعودى ، مطرح ترين و با سابقه ترين استاد رياضى و فيزيک ايران در آموزش آنلاين و تلويزيونى هستند كه با ارائه سبكى جديد و روش هاى پاسخگويى سريع ، مهم ترین تمایز گام‌کلاس نسبت به ساير موسسات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

gc-phone-pack

بعد از تکمیل فرم زیر کارشناسان ما ، در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت

This field is for validation purposes and should be left unchanged.