نمونه تدریس ها

نمونه تدریس های مهندس امیر مسعودی

تدریس فیزیک رایگان ویژه کنکور 1404

تدریس ریاضی رایگان ویژه کنکور 1404

تدریس ریاضی رایگان ویژه پایه دهم

تدریس فیزیک رایگان ویژه پایه دهم

تدریس ریاضی رایگان ویژه پایه یازدهم

تدریس فیزیک - جلسه صفر دوره جامع فیزیک کنکور 1402

نمونه تدریس نکته و تست فیزیک

نمونه تدریس نکته و تست ریاضی