گام به گام با دین و زندگی دهم

گام به گام با دین و زندگی دهم

گام به گام با دین و زندگی دهم

 

گام به گام با دین و زندگی دهم

خلاصه ای از بخش اول دین و زندگی پایه دهم دبیرستان:

درس اول: هدف آفرینش

 • انسان موجودی هدفمند است و هدف از آفرینش او کمال و سعادت است.
 • توحید، معاد و نبوت سه اصل بنیادی دین اسلام هستند.
 • فطرت، عقل و انبیاء راه های شناخت خداوند هستند.

درس دوم: پر پرواز

 • انسان دارای فطرت الهی است و به سوی کمال میل دارد.
 • ایمان، عمل صالح و جهاد سه رکن اساسی تقوا هستند.
 • تقوا کلید سعادت ابدی است.

درس سوم: پنجره ای به روشنایی

 • قرآن کریم هدایتگر و راهنمای انسان به سوی کمال است.
 • تلاوت قرآن، تدبر در آیات و عمل به دستورات آن از وظایف مسلمانان است.
 • قرآن کریم در زمینه های مختلف زندگی اعم از عبادات، معاملات، حقوق و … راهنمایی می کند.

درس چهارم: آینده روشن

 • امام زمان (عج) منجی بشریت و برپا کننده عدالت در جهان است.
 • ظهور امام زمان (عج) مقدمه تشکیل حکومت جهانی اسلام و برقراری صلح و امنیت در جهان است.
 • وظایف منتظران شامل معرفت امام زمان (عج)، عمل به دستورات و دعای فرج است.

درس پنجم: منزلگاه بعد

 • معاد و برزخ از اصول اعتقادی دین اسلام هستند.
 • انسان پس از مرگ در برزخ منتظر روز قیامت خواهد ماند.
 • روز قیامت روزی است که همه انسان ها در محضر خداوند حاضر شده و اعمالشان سنجیده می شود.

درس ششم: واقعه بزرگ

 • بعثت پیامبر اکرم (ص) نقطه عطفی در تاریخ بشریت است.
 • پیامبر اکرم (ص) مبلغ دین اسلام و هدایتگر انسان ها به سوی کمال است.
 • صفات برجسته پیامبر اکرم (ص) شامل اخلاق نیکو، عدالت، حلم و صبر است.

درس هفتم: فرجام کار

 • انسان در قبال اعمال خود مسئول است و در روز قیامت پاداش یا جزا خواهد دید.
 • بهشت و جهنم دو جایگاه ابدی برای انسان ها هستند.
 • ایمان، عمل صالح و تقوا کلید نجات و ورود به بهشت هستند.

درس هشتم: آهنگ سفر

 • سیر و سلوک در راه کمال نیازمند مربی و راهنما است.
 • معصومین (ع) بهترین مربیان و راهنمایان در مسیر سیر و سلوک هستند.
 • ریاضت، مراقبه و مواظبت بر اعمال از مراحل سیر و سلوک هستند.

درس نهم: دوستی با خدا

 • دعا و راز و نیاز با خدا از مهم ترین راه های تقرب به خداوند است.
 • شرایط اجابت دعا شامل ایمان، اخلاص، تضرع و عدم اصرار است.
 • دعا در همه حال و برای همه نیازها مجاز است.

درس دهم: یاری از نماز و روزه

 • نماز و روزه دو رکن اساسی عبادت در دین اسلام هستند.
 • نماز دارای اثر تربیتی و اخلاقی بسیار عمیقی بر انسان است.
 • روزه علاوه بر تقویت تقوا، سلامت جسم و روح را نیز به ارمغان می آورد.

درس یازدهم: فضیلت آراستگی

 • پاکیزگی و آراستگی از صفات بارز مؤمنان است.
 • حفظ بهداشت فردی و اجتماعی از وظایف مسلمانان است.

درس دوازدهم: زیبایی پوشیدگی

 • مسیر زندگی

 

گام به گام با دین و زندگی دهم

 

درس اول دین و زندگی پایه دهم: هدف آفرینش

مفهوم هدف آفرینش:

 • انسان موجودی هدفمند است و آفرینش او بیهوده و عبث نبوده است.
 • کمال و سعادت غایت نهایی آفرینش انسان است.
 • سعادت در دین اسلام به معنای رسیدن به خوشبختی حقیقی و پایدار در دنیا و آخرت است.

راه های شناخت هدف آفرینش:

 • فطرت: فطرت پاک انسان به طور ذاتی میل به کمال و سعادت دارد.
 • عقل: عقل سلیم انسان ظرفیت درک حقایق و تشخیص راه درست از نادرست را دارد.
 • انبیاء: انبیاء الهی به عنوان فرستادگان خداوند، هدف آفرینش را به انسان ها بیان کرده اند.

دلایل اثبات هدف آفرینش:

 • نظم و حکمت موجود در جهان: نظم دقیق و پیچیده ای که در جهان مشاهده می شود، نشان دهنده وجود آفریننده ای حکیم است که همه چیز را با هدف آفریده است.
 • فطرت کمال طلب انسان: میل ذاتی انسان به کمال و سعادت، دلیل دیگری بر هدفمند بودن آفرینش او است.
 • وجود انبیاء و معجزات: رسالت انبیاء و معجزات آنها نشان دهنده وجود خدای متعال و هدفمند بودن آفرینش انسان است.

آثار و پیامدهای توجه به هدف آفرینش:

 • معنا و جهت یابی به زندگی: توجه به هدف آفرینش، معنا و جهت به زندگی انسان می دهد و او را از سرگردانی و پوچی نجات می دهد.
 • انگیزه و تلاش برای کمال: انسان با آگاهی از هدف آفرینش، انگیزه پیدا می کند که برای کمال و سعادت خود تلاش کند.
 • انتخاب مسیر درست در زندگی: توجه به هدف آفرینش، به انسان کمک می کند تا مسیر درست را در زندگی انتخاب کند و از انحراف و گمراهی دوری کند.

نقش انسان در تحقق هدف آفرینش:

 • انسان در قبال انتخاب مسیر زندگی خود آزاد است و می تواند با اختیار خود، راه کمال و سعادت یا راه ضلالت و گمراهی را انتخاب کند.
 • مسئولیت انسان در قبال انتخاب خود، تلاش برای رسیدن به هدف آفرینش و سیر و سلوک در مسیر کمال است.
 • انسان با انتخاب مسیر درست و تلاش برای کمال، می تواند به فوز عظیم الهی دست پیدا کند.

نکته:

 • هدف آفرینش انسان، محدود به دنیا و زندگی مادی نیست، بلکه کمال و سعادت ابدی در آخرت نیز از اهداف مهم آفرینش انسان است.
 • انسان با ایمان به خدا، عمل صالح و تقوا می تواند به سعادت ابدی در آخرت دست پیدا کند.

درس دوم دین و زندگی دهم: پر پرواز

مفهوم درس:

درس دوم دین و زندگی دهم با عنوان “پر پرواز” به بررسی توانایی ها و سرمایه های خدادادی در وجود انسان و مسیر رسیدن به هدف نهایی یعنی کمال و سعادت می پردازد.

مفاهیم کلیدی:

 • فطرت الهی: انسان دارای فطرتی الهی است که او را به سوی کمال و سعادت رهنمون می سازد.
 • ایمان: ایمان به خدا و باور به تعالیم انبیاء، مبنای حرکت انسان در مسیر کمال است.
 • عمل صالح: انجام اعمال نیک و شایسته، تجلی ایمان و گامی در جهت کمال است.
 • تقوا: تقوا به معنای پرهیز از گناه و انجام واجبات، کلید سعادت ابدی است.
 • مجاهده: مجاهده به معنای مبارزه با نفس اماره و تلاش برای غلبه بر گناهان است.

مراحل پرواز:

 • مرحله اول: خودشناسی

اولین قدم در مسیر پرواز، شناخت خود و استعدادها و توانایی هایمان است. انسان باید بداند که برای چه آفریده شده و چه رسالتی در این دنیا دارد.

 • مرحله دوم: ایمان و باور

ایمان به خدا و باور به تعالیم انبیاء، مصباح راه انسان در مسیر پرواز است. ایمان به انسان قدرت و انگیزه می دهد تا برای رسیدن به هدف خود تلاش کند.

 • مرحله سوم: عمل صالح

انجام اعمال نیک و شایسته، تجلی ایمان و گامی در جهت کمال است. انسان با انجام اعمال صالح، پله های ترقی را طی می کند و به سعادت ابدی نزدیک تر می شود.

 • مرحله چهارم: تقوا

تقوا به معنای پرهیز از گناه و انجام واجبات، کلید سعادت ابدی است. انسان با تقوا، قلب خود را از آلودگی ها پاک می کند و برای پذیرش نور الهی آماده می شود.

 • مرحله پنجم: مجاهده

مجاهده به معنای مبارزه با نفس اماره و تلاش برای غلبه بر گناهان است. انسان در مسیر پرواز با وسوسه های شیطانی و نفس اماره روبرو خواهد شد و باید با مجاهده، بر آنها غلبه کند.

عوامل بازدارنده پرواز:

 • غفلت از هدف: فراموش کردن هدف آفرینش و غرق شدن در لذایذ زودگذر دنیا، مانع از پرواز انسان می شود.
 • گناه و معصیت: ارتکاب گناه و معصیت، بال های انسان را سنگین می کند و او را از پرواز باز می دارد.
 • عدم تلاش و مجاهده: انسان بدون تلاش و مجاهده، نمی تواند به کمال و سعادت دست پیدا کند.

نتیجه گیری:

انسان دارای فطرت الهی و استعدادهای فراوانی است که او را به سوی کمال و سعادت رهنمون می سازد. با ایمان، عمل صالح، تقوا و مجاهده می توان بر موانع غلبه کرد و در مسیر پر پرواز به سوی هدف نهایی گام برداشت.

گام به گام با دین و زندگی دهم

درس سوم: پنجره ای به روشنایی

مفهوم درس:

درس سوم دین و زندگی دهم با عنوان “پنجره ای به روشنایی” بهاهمیت و نقش قرآن کریم در زندگی انسان می پردازد.

مفاهیم کلیدی:

 • قرآن کریم: کتاب آسمانی و وحی الهی که بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده است.
 • هدایت: قرآن کریم راهنمای انسان در مسیر کمال و سعادت است.
 • تلاوت: قرائت قرآن با تدبر و تفکر در آیات آن.
 • تدبر: تفکر و تعمق در معانی و مفاهیم آیات قرآن.
 • عمل به دستورات: اطاعت از دستورات الهی در قرآن کریم.

فواید قرائت قرآن:

 • ایجاد آرامش و سکینت در قلب: قرائت قرآن با حضور قلب، قلب انسان را آرام و متشوش می کند.
 • تقویت ایمان: تدبر در آیات قرآن، ایمان انسان را قوی تر می کند.
 • افزایش آگاهی: قرآن کریم منبع عظیمی از معارف و آموزه های الهی است که آگاهی انسان را افزایش می دهد.
 • راهنمایی در زندگی: قرآن کریم راهنمای انسان در مواجهه با مشکلات و چالش های زندگی است.
 • نجات در آخرت: عمل به دستورات قرآن کریم، موجب نجات انسان در آخرت می شود.

وظایف مسلمانان در قبال قرآن:

 • تلاوت قرآن: قرائت قرآن با حضور قلب و تدبر در آیات آن.
 • یادگیری قرآن: فراگیری قواعد تجوید و معانی آیات قرآن.
 • عمل به دستورات قرآن: اطاعت از دستورات الهی در قرآن کریم.
 • دعوت دیگران به قرآن: معرفی قرآن کریم به دیگران و تشویق آنها به قرائت و تدبر در آن.

آثار دوری از قرآن:

 • فقدان آرامش و سکینت: دوری از قرآن، قلب انسان را ناآرام و پریشان می کند.
 • ضعف ایمان: عدم توجه به قرآن، ایمان انسان را ضعیف می کند.
 • جهل و نادانی: دوری از قرآن، موجب جهل و نادانی انسان می شود.
 • گمراهی در زندگی: عدم توجه به قرآن، انسان را در مسیر گمراهی قرار می دهد.
 • محرومیت از نجات: دوری از قرآن، موجب محرومیت انسان از نجات در آخرت می شود.

نتیجه گیری:

قرآن کریم نور و روشنایی در مسیر زندگی انسان است. با تلاوت، تدبر و عمل به دستورات آن می توانیم به کمال و سعادت دست پیدا کنیم. دوری از قرآن، انسان را در تاریکی و گمراهی قرار می دهد.

گام به گام با دین و زندگی دهم

درس چهارم: آینده روشن 

مفهوم درس:

درس چهارم دین و زندگی دهم با عنوان “آینده روشن” به مهدویت و انتظار امام زمان (عج) می پردازد.

مفاهیم کلیدی:

 • امام زمان (عج): دوازدهمین امام معصوم شیعیان و منجی بشریت.
 • ظهور: آشکار شدن امام زمان (عج) و برقراری عدالت و صلح در جهان.
 • وظایف منتظران: معرفت امام زمان (عج)، عمل به دستورات و دعای فرج.

دلایل انتظار امام زمان (عج):

 • روایات و احادیث: روایات و احادیث متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) در مورد ظهور امام زمان (عج) و برکات آن وجود دارد.
 • عدالت و صلح: جهان در حال حاضر از ظلم و ستم رنج می برد و ظهور امام زمان (عج) عدالت و صلح را در سراسر جهان برقرار خواهد کرد.
 • کمال بشریت: بشریت به کمال خود نرسیده است و ظهور امام زمان (عج) زمینه تکامل و تعالی انسان را فراهم خواهد کرد.

نشانه های ظهور:

 • نشانه های حتمی: نشانه هایی که قبل از ظهور حتماً اتفاق می افتند، مانند خروج سفیانی، دجال و یاجوج و ماجوج.
 • نشانه های غیر حتمی: نشانه هایی که ممکن است قبل از ظهور اتفاق بیفتند، مانند دود و مه، زلزله و قتل نفس زکیه.

وظایف منتظران:

 • معرفت امام زمان (عج): شناخت و معرفت شخصیت، ویژگی ها و **وظایف امام زمان (عج).
 • عمل به دستورات: اطاعت از دستورات الهی و **دستورات امام زمان (عج).
 • دعای فرج: دعا برای تعجیل در فرج و **ظهور امام زمان (عج).

آثار انتظار فرج:

 • امید به آینده: انتظار فرج، امید به آینده روشن و دنیای ایده آل را در دل مؤمنان زنده نگه می دارد.
 • تقویت ایمان: انتظار فرج، ایمان انسان را قوی تر می کند و او را به انجام اعمال صالح تشویق می کند.
 • آمادگی برای ظهور: انتظار فرج، انسان را برای یاری امام زمان (عج) در زمان ظهور آماده می کند.

نتیجه گیری:

اعتقاد به مهدویت و انتظار امام زمان (عج)، امیدبخش و موجب تقویت ایمان و انجام اعمال صالح است. منتظران واقعی امام زمان (عج) با معرفت، عمل صالح و دعای فرج، زمینه را برای ظهور آن حضرت و برقراری عدالت و صلح در جهان فراهم می کنند.

درس پنجم: منزلگاه بعد (برزخ) 

مفهوم درس:

درس پنجم دین و زندگی دهم با عنوان “منزلگاه بعد” به مفهوم برزخ، ویژگی ها و آثار آن می پردازد.

مفاهیم کلیدی:

 • برزخ: عالمی بین دنیا و آخرت که روح انسان پس از مرگ تا روز قیامت در آن حاضر می شود.
 • عالم مثال: برزخ عالمی مثالی است، یعنی مادیات در آن به صورت مثالی و غیر مادی وجود دارند.
 • حیات برزخی: روح انسان در برزخ زنده است و از نعمات یا عذاب الهی بهره مند می شود.
 • تفاوت برزخ و آخرت: برزخ موقت است، ولی آخرت ابدی است. در برزخ تنوع و درجات وجود دارد، ولی در آخرت فقط دو جایگاه بهشت و جهنم وجود دارد.

ویژگی های برزخ:

 • مثالی بودن: برزخ عالمی مثالی است، یعنی مادیات در آن به صورت مثالی و غیر مادی وجود دارند.
 • حیات برزخی: روح انسان در برزخ زنده است و از نعمات یا عذاب الهی بهره مند می شود.
 • تنوع و درجات: برزخ دارای درجات مختلفی است و هر کس بر حسب اعمال خود در آن جایگاه متفاوتی خواهد داشت.
 • موقت بودن: برزخ موقت است و تا روز قیامت ادامه خواهد داشت.

آثار برزخ:

 • تنبیه و پاداش: برزخ اولین مرحله تنبیه و پاداش الهی است و انسان در آن طعم اعمال خود را می چشد.
 • آمادگی برای آخرت: برزخ انسان را برای حیات ابدی در آخرت آماده می کند.
 • تذکر و عبرت: برزخ تذکری برای انسان های غافل است تا در دنیا به اعمال خود توجه کنند.

راه های نجات از عذاب برزخ:

 • ایمان و عمل صالح: ایمان به خدا و انجام اعمال صالح، بهترین راه نجات از عذاب برزخ است.
 • دعای خیر: دعای خیر برای اموات، ثواب آنها را در برزخ افزایش می دهد.
 • صدقه و خیرات: صدقه و خیرات برای اموات، گناهان آنها را پوشش می دهد.

نتیجه گیری:

برزخ عالمی واقعی است که تاثیر اعمال انسان در آن آشکار می شود. ایمان و عمل صالح، دعای خیر و صدقه و خیرات برای اموات، از راه های نجات از عذاب برزخ هستند.

درس ششم: واقعه بزرگ (بعثت پیامبر اکرم (ص)) 

مفهوم درس:

درس ششم دین و زندگی دهم با عنوان “واقعة بزرگ” به بعثت پیامبر اکرم (ص)، اهمیت و آثار آن می پردازد.

مفاهیم کلیدی:

 • بعثت: ارسال پیامبر اکرم (ص) توسط خداوند به سوی بشریت برای هدایت و نجات آنها.
 • پیامبر اکرم (ص): آخرین پیامبر الهی و فرستاده خداوند برای تمام جهانیان.
 • قرآن کریم: کتاب آسمانی و وحی الهی که بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده است.
 • اسلام: دین الهی و کامل که توسط پیامبر اکرم (ص) به بشریت ابلاغ شده است.

اهمیت بعثت:

 • هدایت: بعثت پیامبر اکرم (ص) انسان را از تاریکی جهل و ضلالت به سوی نور هدایت رهنمون می سازد.
 • نجات: بعثت پیامبر اکرم (ص) راه نجات انسان از گناه و عذاب ابدی را به او نشان می دهد.
 • کمال: بعثت پیامبر اکرم (ص) زمینه تکامل و تعالی انسان را فراهم می کند.
 • عدالت و صلح: بعثت پیامبر اکرم (ص) موجب برقراری عدالت و صلح در جهان می شود.

آثار بعثت:

 • تحول در عقاید: بعثت پیامبر اکرم (ص) تحولی عظیم در عقاید و باورهای انسان ایجاد کرد و توحید را به جای شرک نشاند.
 • تحول در اخلاق: بعثت پیامبر اکرم (ص) اخلاق نیکو را به عنوان معیار زندگی معرفی کرد و رذایل اخلاقی را از بین برد.
 • تحول در احکام: بعثت پیامبر اکرم (ص) احکام الهی را برای تنظیم زندگی انسان در تمام ابعاد ارائه کرد.
 • تحول در جامعه: بعثت پیامبر اکرم (ص) زمینه تشکیل جامعه ای ایده آل بر پایه عدالت و صلح را فراهم کرد.

وظایف مسلمانان در قبال بعثت:

 • شناخت پیامبر اکرم (ص): مسلمانان باید شخصیت، ویژگی ها و تعالیم پیامبر اکرم (ص) را به درستی بشناسند.
 • عمل به دستورات پیامبر اکرم (ص): مسلمانان باید دستورات الهی که توسط پیامبر اکرم (ص) ابلاغ شده است را اطاعت کنند.
 • ترویج اسلام: مسلمانان باید اسلام را به سایر انسان ها معرفی کنند و آنها را به هدایت و سعادت رهنمون سازند.

نتیجه گیری:

بعثت پیامبر اکرم (ص) نقطه عطفی در تاریخ بشریت است و آثار و برکات فراوانی برای انسان ها به ارمغان آورده است. مسلمانان وظیفه دارند که با شناخت پیامبر اکرم (ص)، عمل به دستورات او و ترویج اسلام، قدردان این نعمت بزرگ باشند.

 

مجموعه ی گام کلاس (گروه آموزشی مهندس مسعودی) با هدف ارتقاء سطح علمی و موفقیت دانش آموزان متوسطه و همچنین داوطلبان کنکور در سال 1400 تاسیس شد و از بهمن ماه 1400 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد . این مجموعه ضمن بهره بردن از کادر اساتید زبده و حرفه ای در کنار جدیدترین تکنولوژی های آموزش آنلاین و آفلاین در حال رقم زدن فصل جدیدی از آموزش دروس مختلف متوسطه و کنکور می باشد

موسس و بنيانگذار سایت گام كلاس استاد امير مسعودى ، مطرح ترين و با سابقه ترين استاد رياضى و فيزيک ايران در آموزش آنلاين و تلويزيونى هستند كه با ارائه سبكى جديد و روش هاى پاسخگويى سريع ، مهم ترین تمایز گام‌کلاس نسبت به ساير موسسات می باشد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

gc-phone-pack

بعد از تکمیل فرم زیر کارشناسان ما ، در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .