اصولی ، راهبردی و مدون

طرح شگفت انگیز روز شمار

فقط با 7 جلسه خودتو برسون

چرا باید از طرح روز شماره استفاده کرد

فرصت شرکت در این طرح بسیار محدود است !!!

ارائه ی برنامه ی مدون و راهبردی برای دیدن فیلم جلسات قبلی و جبران عقب افتادگی

برگزاری آزمون جمع بندی بعد از اتمام جلسات

رفع اشکال در گروه های رفع اشکال به صورت متنی ، صوتی و تصویری

برگزاری یک‌ جلسه ی جمع بندی برای هر درس انتهای شهریور

رتبه برتر های 1402 گام کلاس

یک قدم تا اتمام جمع بندی دروس تابستان

با برنامه اصولی و مدون ، به همراه آزمون ، رفع اشکال و تدریس های حرفه ای آنلاین و آفلاین در کنار مهندس امیر مسعودی …

نام و نام خانوادگی(Required)

نمونه تدریس های رایگان

نمونه تدریس فیزیک استاد مسعودی

نمونه تدریس ریاضی استاد مسعودی