همایش تیر آخر

آخرین گام کنکورت رو درست و با دیدن پیش بینی دقیق سوالات کنکور تیرماه بردار...

ریاضی

زیست

فیزیک

شیمی

در درس فیزیک و ریاضی مهندس مسعودی خواهیم داشت :

✔️آموزش به روش جدید “test base” به سبک رتبه برترها بهمراه:
✔️آموزش راه حل های پاسخگویی زیر 30 ثانیه به سوالات فیزیک و ریاضی
✔️بررسی تکنیک های محاسبات سریع عددی
✔️بررسی نگاه طراحان کنکور به مدل سوالات کنکور تیرماه

در درس زیست شناسی دکتر افشار خواهیم داشت:

✅ جمع بندی به روش “test base” به بهمراه:
✔️بررسی آخرین قلق های تستی زیست شناسی
✔️بررسی زیربینانه اشکال و واژگان کتاب ، دام های تستی زیست شناسی
✔️ تبیین نگاه طراحان کنکور امسال به سوالات زیست

در درس شیمی مهندس مهرپور و مهندس عبیری خواهیم داشت:

✅ جمع بندی به روش “test base” به بهمراه:
✔️ بررسی آخرین متد حل مسائل شیمی با تکنیک های محاسبات سریع
✔️بررسی ویژه اشکال ، جداول و قسمت های سوال خیز متن کتاب
✔️ تبیین نگاه طراحان کنکور امسال به سوالات شیمی😍

🏆با چاشنی پیش بینی واقعی (شایدم پیشگویی😉) ریزبینانه و دقیق تک تک سوالات چهار درس اختصاصی کنکور تیر ماه💪

🔴 توسط مهندس امیر مسعودی “با سابقه ی 18 سال پیش بینی دقیق” سوالات کنکور سراسری داخل و خارج کشور🙏

 
gc-phone-pack

بعد از تکمیل فرم زیر کارشناسان ما ، در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت

This field is for validation purposes and should be left unchanged.