نمونه تدریس ها

نمونه تدریس های سید محمد حسینی نیا

جلسه ی صفر(رایگان) دوره ی جامع زیست ویژه کنکور 1402 - دکتر محمد حسینی نیا

نمونه تدریس در قالب سوالات احتمالی