توصیف اشکال هندسی

توصیف اشکال هندسی

توصیف اشکال هندسی

 

توصیف اشکال هندسی :

اشکال هندسی چیست ؟

اشکال هندسی شکل‌ها و اشیاء هندسی هستند که توسط خطوط و نقاط در فضا تعریف می‌شوند.
این اشکال شامل اشکال سه بعدی مانند مکعب، مخروط، استوانه، ارتفاعات هندسی، و اشکال دو بعدی مانند مثلث، دایره، مربع و … می‌شوند. در هندسه، مفاهیمی مانند ضلع، قطر، مساحت، محیط و حجم اشکال هندسی برای محاسبات و تحلیل‌های مختلف استفاده می‌شوند. 📐🔶🔵

هندسه چیست؟

🤖 هندسه علمی است که پیرامون مطالعهٔ اشکال، اندازه‌ها، خواص و اتفاقات فضایی اجسام مبنی بر تعیین موقعیت نسبی دقیق اجسام و یا مخاطبین حول آن توسعه پیدا کرده است.
به عبارت دیگر، هندسه بررسی ساختار و خصوصیات شکل‌ها و اشیاء مختلف است. این علم در زیرشاخه‌های متنوعی مانند هندسه فضایی، هندسه جبری، هندسه تجربی و… قابل بررسی و تحقیق است. 📐🔍

هندسه زیر ذره بین

تاریخچه هندسه

 

📜 تاریخچهٔ هندسه به گذشته‌های دور باز می‌گردد. هندسه به‌طور ناخودآگاه در زندگی انسان وجود داشته و از دوران باستان تا به امروز تحولات زیادی را تجربه کرده است. در زیر به مراحل مهم تاریخی هندسه اشاره خواهم کرد:

 1. دوران باستان: هندسه اولین بار در حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد در مصر با مطالعهٔ ساختمان‌های هرمی ظاهر شد. هندسه در این دوران به مسائل مربوط به اندازه‌گیری، ساخت و ساز و نقشه‌کشی مرتبط بود.
 2. دوران یونان باستان: در دوران یونان باستان، هندسه به وسیلهٔ دانشمندان معروفی همچون اقلیدس و پیتاگورا مورد علاقه قرار گرفت. آن‌ها تئوری‌های پایه‌ای هندسه‌ای را توسعه دادند.
 3. دوران اسلامی: دانشمندان اسلامی مانند الخوارزمی و ابن سینا تأثیر مهمی بر توسعهٔ هندسه داشتند، به ویژه در زمینه هندسه جبری.
 4. دوران رنسانس: در این دوران، هندسه به دنبال تجدید حیات بوده و شخصیت‌های برجسته مانند لئوناردو داوینچی و ژراردو کاردانو نقش مهمی در این نوسان ایجاد کردند.
 5. دوران مدرن و معاصر: در دوران مدرن و معاصر، هندسه به جوانب مختلف مهندسی، فیزیک، ریاضیات و رایانش گسترش یافته است و بفهمیده استفاده از تکنولوژی در تحقیقات هندسی بسیار بیشتر شده است.

✨ به طولانی شدن این تاریخچه می‌توان ادامه داد، اما این یک مرور کلی از تاریخچهٔ هندسه است. 📏📚

توصیف اشکال هندسی

مثلث و انواع آن

 

مثلث یک اشکال هندسی دو بعدی با سه ضلع است. انواع مختلف مثلث‌ها بر اساس اندازه‌ی زوایای آن‌ها یا اندازه‌ی ضلع‌هایشان تقسیم می‌شوند. برخی از انواع معروف مثلث‌ها عبارتند از:

 1. مثلث برابر الساقین: مثلثی که دو ضلع آن برابر است.
 2. مثلث مساوی الساقین: مثلثی که دو زاویه و دو ضلع آن برابر است.
 3. مثلث متساوی الضلع: مثلثی که سه ضلع آن به یک اندازه است.
 4. مثلث قائم‌الزاویه: مثلثی که یکی از زوایای آن ۹۰ درجه است.
 5. مثلث معیار: مثلثی که سه ضلع و سه زاویه‌اش تعیین شده‌اند.

همچنین، می‌توان مثلث‌ها را براساس طول ضلع‌ها یا زوایای دیگر تقسیم بندی کرد. 🔺📐

توصیف اشکال هندسی

دایره و ویژگی‌های آن

 

دایره یک اشکال هندسی دو بعدی است که توسط تمام نقاطی که با فاصله‌ی ثابتی از یک نقطه‌ی مرکز آن فاصله دارند تشکیل می‌شود. در زیر ویژگی‌های دایره را بیان می‌کنم:

۱. مرکز: نقطه‌ای که به فاصله یکسان از تمام نقاط دایره فاصله دارد و مرکز هسته‌ی دایره است.

۲. شعاع: فاصله بین مرکز دایره و هر نقطه از دایره را شعاع نامیده می‌شود. تمام شعاع‌های یک دایره از یک مرکز نشأت می‌گیرند.

۳. قطر: خطی است که از مرکز دایره می‌گذرد و دو نقطه‌ی مقابل روی دایره را به یکدیگر وصل می‌کند. قطر برابر با ضرب دو شعاع است.

۴. محیط: محیط دایره برابر با طول دایره است و برابر با ضرب دو عدد پی است که به عنوان تقریب ۳.۱۴ یا π (پای) نمایش داده می‌شود.

۵. مساحت: مساحت دایره برابر با مساحت دایره ای که شعاعش برابر با شعاع داده شده است می‌باشد و برابر با عدد پی ضرب در مربع شعاع است.

۶. قوس: بخشی از محیط دایره است که بین دو نقطه‌ی مشخص روی دایره قرار دارد.

۷. قانون تلفات تریوگنومتری دایره: برای هر دایره، نسبت طول قوسی که دو زاویه متقابل به مرکز دایره ایجاد می‌کنند به محیط دایره برابر با نسبت زاویه‌های متناظر است.

دایره یک شکل خیلی مهم در هندسه است، و بسیاری از ویژگی‌های آن در مسائل مختلف ریاضیاتی و فیزیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. 🔄🔵

 

مربع و مستطیل

 

مربع و مستطیل دو از اشکال هندسی پرکاربرد در ریاضیات هستند. در زیر توضیح کامل هرکدام را ارائه می‌دهم:

مربع:

۱. توصیف: یک چهارضلعی قائم اندازه به تعداد شکل است. ۲. ویژگی‌ها:

 • ضلع‌ها: تمام ضلع‌های یک مربع با هم برابر هستند.
 • زوایای داخلی: همه‌ی زوایای داخلی مربع برابر ۹۰ درجه است.
 • محیط: محیط مربع برابر با ضرب طول یک ضلع در ۴ است.
 • مساحت: مساحت مربع برابر با مربع طول یک ضلع است.

مستطیل:

۱. توصیف: یک چهارضلعی که دو زوایای مقابل یکدیگر برابر است. ۲. ویژگی‌ها:

 • ضلع‌ها: دو ضلع مقابل از یک مستطیل برابر هستند.
 • زوایای داخلی: همه زوایای داخلی مستطیل برابر ۹۰ درجه است.
 • محیط: محیط مستطیل برابر با ضرب دو ضلع عرض و طول است.
 • مساحت: مساحت مستطیل برابر با ضرب طول و عرض است.

مربع و مستطیل نقش مهمی در مسائل هندسی و محاسباتی دارند و با توجه به ویژگی‌های خاص خود مورد استفاده قرار می‌گیرند. 🟦🔲

 

لوزی و متوازی‌الاضلاع

 

در زیر به توضیح لوزی و متوازی الاضلاع می‌پردازم:

لوزی (Rhombus):

 1. توصیف: یک چهارضلعی که همه ضلع‌هایش با هم برابر هستند.
 2. ویژگی‌ها:
  • ضلع‌ها: تمام ضلع‌های لوزی با هم برابرند.
  • زوایای داخلی: زوایای داخلی لوزی ممکن است متغیر باشند اما دو زاویه مجاور با هم معادلند.
  • محیط: محیط لوزی برابر است با ضرب طول یک ضلع در ۴.
  • مساحت: مساحت لوزی برابر با حاصلضرب قطرهای متقابل به نیم است.

متوازی‌الاضلاع (Parallelogram):

 1. توصیف: یک چهارضلعی که ضدونده‌های موازی به هم دارد.
 2. ویژگی‌ها:
  • ضلع‌ها: ضلع‌های متوازی‌الاضلاع ممکن است برابر نباشند.
  • زوایای داخلی: زوایای داخلی متوازی‌الاضلاع مجاور با هم معادل هستند.
  • محیط: محیط متوازی‌الاضلاع برابر با ضرب مجموع طول دو ضلع رو به رو در ۲ است.
  • مساحت: مساحت متوازی‌الاضلاع برابر با حاصلضرب ارتفاع به یک ضلع است.

لوزی و متوازی‌الاضلاع نیز از اشکال هندسی مهمی هستند که در مسائل مختلف هندسی و ریاضیاتی به کار می‌روند. 🔷🔲

 

چندضلعی‌ها

 

در زیر به توضیح چندضلعی‌ها می‌پردازم:

چندضلعی (Polygon):

 1. تعریف: یک چندضلعی شکل هندسی است که توسط یک دسته از خطوط مستقیم به نام ضلع‌ها حاصل می‌شود. ضلع‌ها در نقاط تماس خود گوشه‌ها را تشکیل می‌دهند.
 2. خصوصیات:
  • تعداد گوشه‌ها: تعداد گوشه‌ها برابر با تعداد ضلع‌های چندضلعی است.
  • تعداد ضلع‌ها: تعداد ضلع‌ها همیشه باید حداقل سه ضلع باشد.
  • مثلث: یک چندضلعی با سه ضلع است.
  • چهارضلعی: یک چندضلعی با چهار ضلع است (مانند مربع و مستطیل).
  • پنج‌ضلعی (پنتاگون): یک چندضلعی با پنج ضلع است.
  • محیط: محیط یک چندضلعی برابر با جمع طول تمام ضلع‌های آن است.
  • مساحت: مساحت یک چندضلعی می‌تواند با استفاده از مختلف فرمول‌ها و روش‌های محاسبه شود (مانند فرمول هرمیت، فرمول برای مثلث و …).

چندضلعی‌ها اشکال هندسی پرکاربردی هستند و در مسائل مختلف هندسی، هندسه تحلیلی و ریاضیات کاربرد دارند. 🔺🔻🔸🔹

 

منشور و هرم

در زیر به توضیح منشور و هرم می‌پردازم:

منشور (Prism):

 1. تعریف: یک منشور شکل سه‌بعدی است که دو صفحه موازی به نام پایه‌ها و خطوطی عمود بر پایه‌ها به نام ضلع‌ها را دارد که پایه‌ها با این خطوط بهم وصل شده اند.
 2. خصوصیات:
  • منشور مستقیم: اگر ضلع‌های منشور مستقیم به پایه‌ها عمود باشند، منشور را منشور مستقیم می‌نامند.
  • منشور منحرف: اگر ضلع‌های منشور به پایه‌ها عمود نباشند، منشور را منشور منحرف می‌نامند.
  • حجم: حجم یک منشور برابر با ضرب مساحت پایه در ارتفاع آن است.
  • مساحت سطح: مساحت سطح منشور برابر با مجموع دو برجستگی و مساحت پایه است.

هرم (Pyramid):

 1. تعریف: یک هرم یک چندضلعی است که یک گوشه‌اش به نام رأس دارای ارتفاعی به پایه است. پایه هرم می‌تواند هر چیزی از یک مثلث گرفته تا یک چندضلعی مستطیلی باشد.
 2. خصوصیات:
  • ارتفاع: ارتفاع هرم فاصله خط مستقیمی بین رأس و هر نقطه از پایه است.
  • حجم: حجم هرم برابر با یک سوم ضرب مساحت پایه در ارتفاع هرم است.
  • منظورها: هرم‌ها در هندسه سه‌بعدی، هندسه تحلیلی و مسائل مختلف هندسی و هندسه فضایی کاربرد دارند.

منشور و هرم از اشکال هندسی مهم در هندسه سه‌بعدی هستند و مفاهیم مهمی برای حجم و مساحت سطح شکل‌های سه‌بعدی محسوب می‌شوند. 🏗️🔺🔳

 

مثلث برابر الساقین

 

در زیر به توضیح مثلث برابر الساقین می‌پردازم:

مثلث برابر الساقین:

 1. تعریف: مثلث برابر الساقین یک نوع از مثلث‌ها است که دو ضلع متساوی دارد و زاویه متناظر با آن دو ضلع متساوی است.
 2. خصوصیات:
  • ضلع‌ها: دو ضلع متساوی در مثلث برابر الساقین با نام‌های الساقین شناخته می‌شوند.
  • زوایا: زاویه میانی که متناظر با ضلع همان مساوی الساقین است نیز مساوی است.
  • خط ارتفاعی: خطی که از رأس مثلث به ضلع مقابل رسیده و آن را عمود قرار می‌دهد خط ارتفاعی مثلث مربع الساقین نامیده می‌شود.

ویژگی‌ها:

 • مساحت: مساحت مثلث برابر الساقین برابر با نصف حاصلضرب ضلع الساقین و خط ارتفاعی است.
 • حریم: حریم یا محیط مثلث برابر الساقین برابر با جمع طول هر سه ضلع می‌باشد.

مثلث برابر الساقین یکی از انواع مثلث‌های مهم در هندسه است که ویژگی‌های خاصی دارد. این مثلث معمولاً در مسائل هندسی و حساب و هندسه فضایی کاربرد دارد. 📐🔷🔷

توصیف اشکال هندسی

مثلث مساوی الساقین

 

در زیر به توضیح مثلث مساوی الساقین می‌پردازم:

مثلث مساوی الساقین:

 1. تعریف: مثلث مساوی الساقین از انواع مثلث‌ها است که دو ضلع مساوی دارد و زاویه متناظر به این دو ضلع نیز مساوی است.
 2. خصوصیات:
  • ضلع‌ها: دو ضلع مساوی که در مثلث مساوی الساقین وجود دارد به عنوان الساقین شناخته می‌شود.
  • زوایا: زوایا متناظر با ضلع‌های مساوی نیز مساوی هستند.
  • خط ارتفاعی: خطی که از رأس مثلث به ضلع مقابل رسیده و آن را عمود قرار می‌دهد خط ارتفاعی مثلث را تشکیل می‌دهد.

ویژگی‌ها:

 • مساحت: مساحت مثلث مساوی الساقین برابر با نصف حاصلضرب ضلع الساقین و خط ارتفاعی است.
 • حریم: حریم یا محیط مثلث مساوی الساقین برابر با جمع طول هر سه ضلع می‌باشد.

مثلث مساوی الساقین از مفاهیم اساسی هندسه است که در بسیاری از مسائل هندسی و ریاضیات کاربرد دارد. این نوع از مثلث‌ها به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردشان مورد توجه بسیاری از ریاضی‌دانان و هندسه‌دانان قرار دارند. 📐🔺🔺

 

مثلث متساوی الضلع

 

در زیر به توضیح مثلث متساوی الضلع می‌پردازم:

مثلث متساوی الضلع:

 1. تعریف: مثلث متساوی الضلع یک نوع خاص از مثلث‌ها است که هر سه ضلع آن به یک اندازه و مساوی با یکدیگر هستند.
 2. خصوصیات:
  • ضلع‌ها: هر سه ضلع مثلث متساوی الضلع به یک طول و به یک اندازه مساوی هستند.
  • زوایا: زوایای مثلث متساوی الضلع نسبت به هم متناسب با هر طرف متساوی آن مساوی هستند.
  • خط ارتفاعی: خطی که از رأس مثلث به ضلع مقابل رسیده و آن را عمود قرار می‌دهد، خط ارتفاعی مثلث متساوی الضلع است.

ویژگی‌ها:

 • مساحت: مساحت مثلث متساوی الضلع برابر با نصف حاصلضرب ضلع و خط ارتفاعی آن است.
 • حریم: حریم یا محیط مثلث متساوی الضلع برابر با ضرب طول یک ضلع در سه است.

مثلث متساوی الضلع نیز همانند مثلث مساوی الساقین از مفاهیم پایه و اساسی هنده است و در بسیاری از مسائل هندسی و ریاضیات کاربرد دارد. 📐🔺🔺🔺

 

مثلث قائم‌الزاویه

 

در زیر به توضیح مفهوم مثلث قائم‌الزاویه می‌پردازم:

مثلث قائم‌الزاویه:

 1. تعریف: مثلثی که یکی از زوایا یا گوشه‌های آن زاویه‌ی قائم (یعنی یک زاویه که دقیقا 90 درجه است) باشد، به عنوان مثلث قائم‌الزاویه شناخته می‌شود.
 2. خصوصیات:
  • ضلع‌ها: در مثلث قائم‌الزاویه، دو ضلع که به زاویه قائم متصل هستند، به عنوان ضلع‌های مقابل زاویه قائم شناخته می‌شوند و ضلع مقابل زاویه قائم را فرضی می‌گیریم.
  • زوایا: در این مثلث، یکی از زوایا 90 درجه است و دو زاویه دیگر مجموعه، به عنوان زوایا مقابل ضلع مقابل زاویه قائم شناخته می‌شوند.
  • فرمول های محاسباتی: بر اساس ویژگی‌های خاص مثلث قائم‌الزاویه، می‌توان از فرمول‌های مربوط به آن برای حساب‌های هندسی استفاده کرد، از جمله فرمول‌های توابع گوناگون مثل سینوس، کوسینوس و تانژانت.

ویژگی‌ها:

 • طول اضلاع: به دلیل خصوصیت‌های زوایای قائم، می‌توان با استفاده از توابع گوناگون، طول اضلاع و دیگر ویژگی‌های مثلث را محاسبه کرد.
 • توابع گوناگون: سینوس، کوسینوس و تانژانت از توابعی هستند که در حل مسائل مربوط به مثلثات قائم‌الزاویه به کار می‌روند.

مثلث قائم‌الزاویه از نکات مهم هندسی و ریاضیات است که در بسیاری از مسائل و محاسبات مورد استفاده قرار می‌گیرد. 📐🔺🔲🔳

توصیف اشکال هندسی

مجموعه ی گام کلاس (گروه آموزشی مهندس مسعودی) با هدف ارتقاء سطح علمی و موفقیت دانش آموزان متوسطه و همچنین داوطلبان کنکور در سال 1400 تاسیس شد و از بهمن ماه 1400 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد . این مجموعه ضمن بهره بردن از کادر اساتید زبده و حرفه ای در کنار جدیدترین تکنولوژی های آموزش آنلاین و آفلاین در حال رقم زدن فصل جدیدی از آموزش دروس مختلف متوسطه و کنکور می باشد

موسس و بنيانگذار سایت گام كلاس استاد امير مسعودى ، مطرح ترين و با سابقه ترين استاد رياضى و فيزيک ايران در آموزش آنلاين و تلويزيونى هستند كه با ارائه سبكى جديد و روش هاى پاسخگويى سريع ، مهم ترین تمایز گام‌کلاس نسبت به ساير موسسات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

gc-phone-pack

بعد از تکمیل فرم زیر کارشناسان ما ، در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت

This field is for validation purposes and should be left unchanged.