آموزش قدم به قدم حل مسائل ریاضی

آموزش قدم به قدم حل مسائل ریاضی

آموزش قدم به قدم حل مسائل ریاضی

 

حل مسائل ریاضی به صورت قدم به قدم نیازمند یک رویکرد منظم و دقیق است. در ادامه مراحل کلی که می‌توان برای حل یک مسئله ریاضی دنبال کرد، توضیح داده شده است:

1. فهمیدن مسئله

الف) خواندن دقیق مسئله:

 • مسئله را به دقت بخوانید و اطلاعات داده شده را یادداشت کنید.
 • مطمئن شوید که همه‌ی جزئیات و اعداد مسئله را درک کرده‌اید.

ب) تعیین آنچه که خواسته شده:

 • مشخص کنید که دقیقا چه چیزی از شما خواسته شده است.
 • سؤال را به زبان خودتان دوباره بیان کنید تا مطمئن شوید که آن را درست فهمیده‌اید.

2. تجزیه و تحلیل مسئله

الف) شناسایی داده‌ها و مجهولات:

 • داده‌های مسئله را مشخص کنید.
 • مجهولات را پیدا کنید؛ یعنی آنچه باید محاسبه شود.

ب) رسم نمودار یا شکل (در صورت نیاز):

 • اگر مسئله هندسی است، می‌توانید با رسم شکل بهتر مسئله را تجزیه و تحلیل کنید.
 • نمودارها و جداول می‌توانند در سازماندهی اطلاعات کمک کنند.

3. طرح ریزی راه حل

الف) انتخاب روش مناسب:

 • روش‌ها و فرمول‌های مرتبط با مسئله را تعیین کنید.
 • تصمیم بگیرید که کدام روش به بهترین نحو می‌تواند به حل مسئله کمک کند.

ب) پیش‌بینی جواب (در صورت امکان):

 • با استفاده از تخمین و تحلیل، یک ایده کلی از جواب ممکن به دست آورید.

4. اجرای راه حل

الف) انجام محاسبات:

 • مراحل محاسباتی را قدم به قدم انجام دهید.
 • دقت کنید که تمامی مراحل را به درستی و با دقت انجام دهید.

ب) استفاده از فرمول‌ها و معادلات:

 • در صورت نیاز، فرمول‌ها و معادلات مرتبط را استفاده کنید و آن‌ها را به درستی جایگذاری کنید.

5. بازبینی و بررسی جواب

الف) بررسی درستی جواب:

 • بررسی کنید که جواب به دست آمده با شرایط مسئله همخوانی دارد یا خیر.
 • دوباره مراحل را مرور کنید تا از صحت محاسبات مطمئن شوید.

ب) مقایسه با پیش‌بینی:

 • جواب به دست آمده را با پیش‌بینی اولیه خود مقایسه کنید.

6. نوشتن پاسخ نهایی

 • جواب نهایی را به صورت واضح و خوانا بنویسید.
 • اگر لازم است، توضیحات اضافی و دلایل خود را نیز اضافه کنید.

مثال عملی

برای مثال، فرض کنید مسئله به این شکل است: “حاصل جمع دو عدد 7 و 5 را بیابید.”

 1. فهمیدن مسئله:
  • اطلاعات داده شده: اعداد 7 و 5
  • خواسته مسئله: حاصل جمع این دو عدد
 2. تجزیه و تحلیل مسئله:
  • داده‌ها: 7 و 5
  • مجهول: حاصل جمع
 3. طرح ریزی راه حل:
  • روش مناسب: استفاده از عملیات جمع ساده
 4. اجرای راه حل:
  • 7 + 5 = 12
 5. بازبینی و بررسی جواب:
  • بررسی درستی: حاصل جمع درست است.
  • مقایسه با پیش‌بینی: نتیجه معقول است.
 6. نوشتن پاسخ نهایی:
  • پاسخ: حاصل جمع 7 و 5 برابر است با 12.

این مراحل به شما کمک می‌کند تا به صورت سازمان‌یافته و دقیق مسائل ریاضی را حل کنید.

آموزش قدم به قدم حل مسائل ریاضی

آموزش قدم به قدم حل مسائل ریاضی

خواندن دقیق مسئله

 

آموزش قدم به قدم حل مسائل ریاضی: خواندن دقیق مسئله

خواندن دقیق مسئله یکی از مهم‌ترین مراحل در حل مسائل ریاضی است. این مرحله به شما کمک می‌کند تا به درستی بفهمید که مسئله از شما چه می‌خواهد و اطلاعات داده شده را به درستی تفسیر کنید. در این بخش، نحوه خواندن دقیق مسئله را به طور کامل توضیح می‌دهیم:

1. خواندن اولیه

الف) خواندن بدون عجله:

 • ابتدا مسئله را بدون عجله و با دقت بخوانید. مطمئن شوید که همه کلمات را به درستی خوانده‌اید.

ب) درک کلی:

 • سعی کنید یک درک کلی از مسئله به دست آورید. به این فکر کنید که مسئله در مورد چیست و چه نوع مسئله‌ای است (مثلاً جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، هندسه، جبر، و غیره).

2. خواندن دوباره

الف) خواندن دوباره با دقت بیشتر:

 • مسئله را دوباره بخوانید، این بار با دقت بیشتری روی جزئیات تمرکز کنید.

ب) علامت‌گذاری:

 • اطلاعات مهم و کلمات کلیدی را مشخص کنید. می‌توانید این کار را با زیرخط کشیدن، هایلایت کردن یا نوشتن یادداشت‌های کوتاه در کنار مسئله انجام دهید.
 • به اعداد، واحدها، و شرایط خاص مسئله توجه کنید.

3. تجزیه مسئله

الف) شناسایی داده‌ها و مجهولات:

 • داده‌هایی که در مسئله ارائه شده را لیست کنید.
 • مشخص کنید که چه چیزی باید پیدا شود یا محاسبه شود.

ب) تحلیل کلمات کلیدی:

 • کلمات کلیدی و عبارات مهم مانند “مجموع”، “تفاضل”، “ضرب”، “تقسیم”، “برابر است با”، “کاهش”، “افزایش”، و غیره را تحلیل کنید.

4. تصویرسازی ذهنی

الف) تصور کردن مسئله:

 • سعی کنید مسئله را در ذهن خود تصور کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا بهتر بفهمید که مسئله درباره چه چیزی است.

ب) رسم نمودار یا شکل:

 • در صورت امکان و نیاز، یک نمودار یا شکل بکشید تا مسئله را به صورت بصری درک کنید. این کار به ویژه برای مسائل هندسی و مسائل پیچیده‌تر مفید است.

5. مرور نهایی

الف) بررسی درک مسئله:

 • پس از انجام مراحل بالا، دوباره مسئله را بخوانید و مطمئن شوید که همه چیز را درست فهمیده‌اید.
 • سعی کنید مسئله را به زبان خودتان بازگو کنید تا مطمئن شوید که به درستی درک کرده‌اید.

ب) آماده‌سازی برای حل مسئله:

 • حالا که مسئله را به خوبی درک کرده‌اید، می‌توانید به مراحل بعدی حل مسئله بپردازید.

مثال عملی

برای مثال، فرض کنید مسئله به این شکل است: “مریم ۱۲ سیب دارد. او ۳ سیب به دوستش می‌دهد. چند سیب برای مریم باقی می‌ماند؟”

 1. خواندن اولیه:
  • خواندن مسئله برای درک کلی: مریم سیب‌هایی دارد و تعدادی از آن‌ها را به دوستش می‌دهد.
 2. خواندن دوباره:
  • خواندن دوباره مسئله با دقت بیشتر و علامت‌گذاری کلمات کلیدی: “۱۲ سیب”، “۳ سیب”، “چند سیب باقی می‌ماند”.
 3. تجزیه مسئله:
  • داده‌ها: ۱۲ سیب، ۳ سیب داده شده به دوست.
  • مجهول: تعداد سیب‌های باقی‌مانده.
 4. تصویرسازی ذهنی:
  • تصور کنید که مریم ۱۲ سیب دارد و ۳ سیب را به دوستش می‌دهد. چند سیب در دست مریم باقی می‌ماند؟ می‌توانید یک شکل ساده بکشید که مریم را با ۱۲ سیب نشان دهد و سپس ۳ سیب را از آن کم کنید.
 5. مرور نهایی:
  • بررسی درک مسئله: آیا درک کرده‌اید که مریم چند سیب می‌دهد و چند سیب باقی می‌ماند؟
  • آماده‌سازی برای حل: حالا می‌توانید مسئله را حل کنید.

این رویکرد به شما کمک می‌کند تا مطمئن شوید که مسئله را به درستی درک کرده‌اید و آماده حل آن هستید.

آموزش قدم به قدم حل مسائل ریاضی

تجزیه و تحلیل مسئله

آموزش قدم به قدم حل مسائل ریاضی: تجزیه و تحلیل مسئله

تجزیه و تحلیل مسئله یکی از مهم‌ترین مراحل در حل مسائل ریاضی است. این مرحله شامل شناسایی داده‌ها، متغیرها، روابط بین آنها، و درک ساختار کلی مسئله است. در ادامه، نحوه تجزیه و تحلیل مسئله را به صورت کامل توضیح می‌دهیم:

1. شناسایی داده‌ها و مجهولات

الف) استخراج داده‌ها:

 • تمام اعداد، واحدها، و اطلاعات داده شده در مسئله را یادداشت کنید.
 • داده‌های مسئله را به طور کامل فهرست کنید تا هیچ اطلاعاتی از دست نرود.

ب) تعیین مجهولات:

 • مشخص کنید که چه چیزی باید محاسبه یا پیدا شود.
 • اگر مسئله شامل چند مجهول است، همه آن‌ها را مشخص کنید.

2. تحلیل کلمات کلیدی و عبارات مهم

الف) کلمات کلیدی:

 • به کلمات و عبارات کلیدی توجه کنید که نوع عملیات ریاضی مورد نیاز را نشان می‌دهند. این کلمات ممکن است شامل “مجموع”، “تفریق”، “ضرب”، “تقسیم”، “برابر با”، “کمتر از”، “بیشتر از” و غیره باشند.

ب) عبارات مهم:

 • به عبارات خاصی که به روابط بین داده‌ها اشاره دارند توجه کنید. این عبارات ممکن است شامل “نصف”، “دو برابر”، “یک سوم”، “به علاوه”، “منهای” و غیره باشند.

3. رسم نمودار یا شکل

الف) نمودار یا شکل:

 • در صورت نیاز، یک نمودار، شکل، یا جدول بکشید تا مسئله را بهتر درک کنید.
 • این روش به ویژه برای مسائل هندسی و مسائل پیچیده‌تر مفید است.

ب) ارتباط بین داده‌ها:

 • در نمودار یا شکل، روابط بین داده‌ها و مجهولات را نشان دهید. این کار به شما کمک می‌کند تا ساختار مسئله را بهتر بفهمید.

4. نوشتن معادلات و روابط ریاضی

الف) ترجمه مسئله به معادلات:

 • داده‌ها و مجهولات را به معادلات ریاضی تبدیل کنید.
 • از کلمات و عبارات کلیدی استفاده کنید تا معادلات دقیقی بنویسید.

ب) بررسی معادلات:

 • معادلات نوشته شده را بررسی کنید تا مطمئن شوید که همه روابط به درستی ترجمه شده‌اند.

5. تحلیل منطقی

الف) منطق مسئله:

 • منطق کلی مسئله را بررسی کنید. آیا روابط منطقی و سازگار هستند؟
 • از خود بپرسید که آیا چیزی وجود دارد که باید بیشتر توضیح داده شود یا به آن توجه شود؟

ب) بررسی ناسازگاری‌ها:

 • به دنبال هرگونه ناسازگاری یا تناقض در داده‌ها یا روابط باشید و آن‌ها را برطرف کنید.

مثال عملی

فرض کنید مسئله به این شکل است: “علی ۵ کتاب دارد و هر روز ۲ کتاب می‌خواند. چند روز طول می‌کشد تا علی همه کتاب‌هایش را بخواند؟”

 1. شناسایی داده‌ها و مجهولات:
  • داده‌ها: علی ۵ کتاب دارد، هر روز ۲ کتاب می‌خواند.
  • مجهول: تعداد روزهایی که طول می‌کشد تا علی همه کتاب‌ها را بخواند.
 2. تحلیل کلمات کلیدی و عبارات مهم:
  • کلمات کلیدی: “هر روز”، “۲ کتاب”، “همه کتاب‌ها”.
  • عبارات مهم: “چند روز طول می‌کشد”.
 3. رسم نمودار یا شکل:
  • می‌توانید یک نمودار خطی بکشید که تعداد کتاب‌های خوانده شده در هر روز را نشان دهد.
 4. نوشتن معادلات و روابط ریاضی:
  • معادله: تعداد روزها=تعداد کتاب‌هاتعداد کتاب‌های خوانده شده در روز\text{تعداد روزها} = \frac{\text{تعداد کتاب‌ها}}{\text{تعداد کتاب‌های خوانده شده در روز}}
  • تعداد روزها=52=2.5\text{تعداد روزها} = \frac{5}{2} = 2.5
 5. تحلیل منطقی:
  • منطقی نیست که تعداد روزها یک عدد اعشاری باشد، بنابراین علی در روز سوم فقط یک کتاب باقی می‌ماند که می‌خواند. بنابراین تعداد روزها باید 3 باشد.

مرور نهایی

 • در نهایت، مرور کنید که همه داده‌ها و مجهولات به درستی شناسایی و تحلیل شده‌اند.
 • معادلات و روابط را دوباره بررسی کنید و مطمئن شوید که همه چیز درست است.

این مراحل به شما کمک می‌کنند تا مسئله را به طور کامل تجزیه و تحلیل کنید و آماده حل آن باشید.

آموزش قدم به قدم حل مسائل ریاضی

طرح ریزی راه حل

آموزش قدم به قدم حل مسائل ریاضی: طرح ریزی راه حل

طرح ریزی راه حل یکی از مراحل حیاتی در حل مسائل ریاضی است. این مرحله شامل انتخاب روش‌های مناسب و تعیین مراحل دقیق برای حل مسئله است. در اینجا، نحوه طرح ریزی راه حل را به صورت کامل توضیح می‌دهیم:

1. شناسایی روش‌های مناسب

الف) مرور مفاهیم و فرمول‌ها:

 • مرور کنید که چه مفاهیم ریاضی و فرمول‌هایی برای حل مسئله ممکن است مفید باشند.
 • به نوع مسئله توجه کنید؛ آیا مسئله جبر، هندسه، حساب یا ترکیبی از این‌هاست؟

ب) انتخاب روش مناسب:

 • از بین روش‌های مختلف، بهترین و کارآمدترین روش را برای حل مسئله انتخاب کنید.
 • این انتخاب بستگی به داده‌های مسئله و مجهول مورد نظر دارد.

2. تدوین یک برنامه کلی

الف) تقسیم مسئله به بخش‌های کوچکتر:

 • مسئله را به بخش‌های قابل مدیریت تقسیم کنید.
 • برای هر بخش، یک زیرمسئله مشخص کنید که باید حل شود.

ب) ترتیب مراحل:

 • مراحل مختلف حل مسئله را به ترتیب منطقی بچینید.
 • مشخص کنید که ابتدا کدام بخش باید حل شود و سپس به ترتیب به بخش‌های بعدی بپردازید.

3. پیش‌بینی جواب (در صورت امکان)

الف) تخمین جواب:

 • با استفاده از تحلیل و تخمین، یک ایده کلی از جواب ممکن به دست آورید.
 • این کار می‌تواند به عنوان راهنمایی برای بررسی درستی جواب نهایی کمک کند.

ب) مقایسه با داده‌ها:

 • جواب تخمینی خود را با داده‌های مسئله مقایسه کنید تا مطمئن شوید که منطقی و معقول است.

4. نوشتن مراحل حل به صورت دقیق

الف) مستندسازی مراحل:

 • هر مرحله از راه حل را به طور دقیق و روشن بنویسید.
 • از توضیحات کافی برای هر مرحله استفاده کنید تا واضح باشد که چگونه به مرحله بعدی رسیده‌اید.

ب) استفاده از نمادها و فرمول‌ها:

 • از نمادهای ریاضی و فرمول‌ها به درستی استفاده کنید.
 • هر نماد یا فرمولی که استفاده می‌کنید را به طور کامل توضیح دهید.

5. بررسی صحت مراحل و ترتیب

الف) مرور مراحل:

 • همه مراحل را مرور کنید و مطمئن شوید که ترتیب و منطق آن‌ها درست است.
 • از خود بپرسید که آیا هر مرحله به درستی به مرحله بعدی منجر می‌شود یا خیر.

ب) تست مراحل:

 • برخی از مراحل را تست کنید تا مطمئن شوید که درست هستند.
 • این کار به ویژه زمانی مفید است که مسئله پیچیده باشد و چندین مرحله داشته باشد.

مثال عملی

فرض کنید مسئله به این شکل است: “حاصل ضرب دو عدد 6 و 8 را بیابید و سپس نتیجه را بر 4 تقسیم کنید.”

 1. شناسایی روش‌های مناسب:
  • استفاده از عملیات ضرب برای محاسبه حاصل ضرب.
  • استفاده از عملیات تقسیم برای تقسیم نتیجه حاصل ضرب.
 2. تدوین یک برنامه کلی:
  • ابتدا دو عدد را ضرب می‌کنیم.
  • سپس نتیجه حاصل ضرب را بر 4 تقسیم می‌کنیم.
 3. پیش‌بینی جواب:
  • تخمین بزنیم که حاصل ضرب 6 و 8 حدوداً 48 است.
  • سپس 48 را بر 4 تقسیم می‌کنیم که نتیجه حدوداً 12 خواهد بود.
 4. نوشتن مراحل حل به صورت دقیق:
  • مرحله اول: 6×8=486 \times 8 = 48
  • مرحله دوم: 48÷4=1248 \div 4 = 12
 5. بررسی صحت مراحل و ترتیب:
  • مرور مراحل: آیا ابتدا ضرب کردیم و سپس تقسیم؟ بله.
  • تست مراحل: 6×8=486 \times 8 = 48 درست است و 48÷4=1248 \div 4 = 12 نیز درست است.

مرور نهایی

 • همه مراحل به درستی انجام شده‌اند.
 • نتیجه نهایی درست است و با پیش‌بینی اولیه ما همخوانی دارد.

این مراحل به شما کمک می‌کند تا راه حل مناسبی برای مسئله ریاضی خود طراحی کنید و با اطمینان بیشتری به حل آن بپردازید.

 

بازبینی و بررسی جواب

آموزش قدم به قدم حل مسائل ریاضی: بازبینی و بررسی جواب

بازبینی و بررسی جواب آخرین مرحله در فرآیند حل مسائل ریاضی است و اهمیت زیادی دارد. این مرحله به شما اطمینان می‌دهد که جواب نهایی درست است و هیچ خطایی در محاسبات یا استدلال‌ها وجود ندارد. در ادامه، نحوه بازبینی و بررسی جواب را به صورت کامل توضیح می‌دهیم:

1. بررسی محاسبات

الف) مرور محاسبات:

 • تمامی محاسبات انجام شده در مراحل قبلی را دوباره مرور کنید.
 • هر مرحله را دوباره انجام دهید تا مطمئن شوید که هیچ خطایی در اعداد و عملیات‌ها رخ نداده است.

ب) استفاده از روش‌های مختلف:

 • اگر امکان‌پذیر است، مسئله را با استفاده از روش‌های مختلف حل کنید و جواب‌ها را مقایسه کنید.
 • این کار به شما کمک می‌کند تا از صحت جواب نهایی مطمئن شوید.

2. بررسی منطق و استدلال‌ها

الف) مرور استدلال‌ها:

 • استدلال‌های خود را دوباره بررسی کنید و مطمئن شوید که همه مراحل به درستی به یکدیگر مرتبط هستند.
 • اطمینان حاصل کنید که هیچ فرض نادرستی در استدلال‌ها وجود ندارد.

ب) تحلیل منطق کلی:

 • از خود بپرسید که آیا جواب نهایی با منطق کلی مسئله سازگار است یا خیر.
 • بررسی کنید که آیا جواب نهایی با شرایط مسئله همخوانی دارد یا خیر.

3. بررسی واحدها و دامنه‌ها

الف) بررسی واحدها:

 • واحدهای استفاده شده در مسئله را بررسی کنید و مطمئن شوید که همه واحدها درست هستند.
 • اگر مسئله شامل واحدهای مختلف است، اطمینان حاصل کنید که تبدیل واحدها به درستی انجام شده است.

ب) بررسی دامنه‌ها:

 • مطمئن شوید که جواب نهایی در دامنه منطقی و قابل قبول برای مسئله قرار دارد.
 • بررسی کنید که آیا جواب نهایی از نظر مقداری با دامنه مورد انتظار مسئله سازگار است.

4. مقایسه با پیش‌بینی‌ها و تخمین‌ها

الف) مقایسه با تخمین اولیه:

ب) استفاده از مثال‌های مشابه:

 • اگر مثال‌های مشابهی در دسترس دارید، جواب نهایی را با آن‌ها مقایسه کنید.
 • این کار به شما کمک می‌کند تا از صحت جواب نهایی مطمئن شوید.

5. بررسی حساسیت جواب به تغییرات

الف) تغییرات کوچک:

 • بررسی کنید که آیا تغییرات کوچک در داده‌های ورودی تاثیر زیادی بر جواب نهایی دارند یا خیر.
 • این کار می‌تواند به شما کمک کند تا از پایداری و درستی جواب مطمئن شوید.

ب) تحلیل شرایط خاص:

 • بررسی کنید که آیا جواب نهایی در شرایط خاص (مثلاً حدی یا بحرانی) همچنان درست است یا خیر.

مثال عملی

فرض کنید مسئله به این شکل است: “محیط یک مستطیل با طول 8 و عرض 5 را بیابید.”

 1. بررسی محاسبات:
  • محاسبه محیط: P=2×(L+W)=2×(8+5)=2×13=26P = 2 \times (L + W) = 2 \times (8 + 5) = 2 \times 13 = 26
  • مرور محاسبات: آیا همه مراحل درست است؟ بله.
 2. بررسی منطق و استدلال‌ها:
  • فرمول محیط مستطیل درست است؟ بله.
  • همه مراحل به درستی انجام شده است؟ بله.
 3. بررسی واحدها و دامنه‌ها:
  • واحدهای طول و عرض درست هستند؟ بله.
  • جواب نهایی در دامنه منطقی است؟ بله.
 4. مقایسه با پیش‌بینی‌ها و تخمین‌ها:
  • تخمین اولیه: طول و عرض جمعاً حدود 13 است، پس محیط باید حدود 26 باشد.
  • جواب نهایی: 26. مقایسه با تخمین همخوانی دارد.
 5. بررسی حساسیت جواب به تغییرات:
  • تغییرات کوچک در طول و عرض: اگر طول 7 و عرض 5 بود، محیط 24 می‌شد که منطقی است.
  • تحلیل شرایط خاص: اگر طول یا عرض صفر بود، محیط هم صفر می‌شد که منطقی است.

مرور نهایی

 • همه مراحل بازبینی و بررسی به درستی انجام شده‌اند.
 • نتیجه نهایی درست است و با منطق و شرایط مسئله همخوانی دارد.

این مراحل به شما کمک می‌کنند تا با اطمینان بیشتری جواب مسائل ریاضی را بررسی و تایید کنید.

 

مجموعه ی گام کلاس (گروه آموزشی مهندس مسعودی) با هدف ارتقاء سطح علمی و موفقیت دانش آموزان متوسطه و همچنین داوطلبان کنکور در سال 1400 تاسیس شد و از بهمن ماه 1400 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد . این مجموعه ضمن بهره بردن از کادر اساتید زبده و حرفه ای در کنار جدیدترین تکنولوژی های آموزش آنلاین و آفلاین در حال رقم زدن فصل جدیدی از آموزش دروس مختلف متوسطه و کنکور می باشد

موسس و بنيانگذار سایت گام كلاس استاد امير مسعودى ، مطرح ترين و با سابقه ترين استاد رياضى و فيزيک ايران در آموزش آنلاين و تلويزيونى هستند كه با ارائه سبكى جديد و روش هاى پاسخگويى سريع ، مهم ترین تمایز گام‌کلاس نسبت به ساير موسسات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

gc-phone-pack

بعد از تکمیل فرم زیر کارشناسان ما ، در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت