پیشنهاد ویژه و جذاب گام کلاس

برای کنکوری های تجربی و ریاضی 1402

پکیج ستارگان تجربی

ریاضی جامع کنکور 1402

فیزیک جامع کنکور 1402

شیمی جامع کنکور 1402

زیست جامع کنکور 1402

  8.800.000  

6.300.000 تومان

روزها
ساعت‌
دقیقه

پکیج ستارگان ریاضی

ریاضی جامع کنکور 1402

فیزیک جامع کنکور 1402

شیمی جامع کنکور 1402

زیست جامع کنکور 1402

  8.800.000  

6.300.000 تومان

روزها
ساعت‌
دقیقه